Cererile de acord pentru reducerea accizei la motorină, primite până pe 3 ianuarie

În perioada 11 decembrie 2023-3 ianuarie 2024, fermierii pot depune cererile de acord pentru reducerea accizei la motorină, la Centrele Județene APIA sau APIA București, în funcție de regiunea unde se află exploatațiile agricole, sau acolo unde au fost depuse cererile de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață.

Conform procedurii anunțate de Autoritatea de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cererea trebuie însoțită de o serie de alte documente:

 • copie a documentelor de identitate și a documentelor de înregistrare;
 • adeverinţă eliberată de Primărie cu suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate/cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/ viermi de mătase, după caz;
 • adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al Viei și al Produselor Vitivinicole pentru suprafețele cu vie, după caz;
 • situația suprafețelor și a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat și/sau producția de ciuperci estimată;
 • copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz;
 • situația privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcție de specie, întocmită de beneficiar;
 • dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz;
 • copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz;
 • cantitățile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătățiri funciare;
 • angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin.

Persoanele eligibile pentru obținerea acestui ajutor sunt:

 1. producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
 2. producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
 3.  organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138 / 2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

De asemenea, conform ghidului emis de APIA, persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul pentru finanţare, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri de acordare prin rambursare,se autorizează ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, (NU si I.F.- intreprinderi familiale) conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Răspunsul din partea APIA ajunge în cel mult 20 de zile lucrătoare de la momentul depunerii documentelor.Surse text: APIA, 2023 – „Ghisul solicitantului privind acordarea ajutorului de stat pentru reducerea accizei la morotină”, https://apia.org.ro/noutate/ghidul-solicitantului-privind-acordarea-ajutorului-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura/

Sursă imagine: Image By djvstock, https://www.freepik.com/free-ai-image/corporate-business-paperwork-stack-messy-desk-generated-by-ai_42298064.htm#fromView=search&term=documents&track=ais_ai_generated&regularType=ai&page=1&position=0&uuid=3a1c2f66-62c9-42d6-b940-ba304b397d1e

×

Cautare rapida

Exemplu: tractor semanatoare maschio gaspardo