UE: Fermierii tineri, tot mai puțini. Sprijinul economic și social, vital pentru stimularea forței de muncă

Numai 12% dintre fermele din Uniunea Europeană sunt gestionate de fermieri sub 40 de ani, o statistică îngrijorătoare care afectează continuitatea și dinamismul sectorului agricol, contribuind la destabilizarea și mai accentuată a anumitor zone rurale.

De aceea, înlesnirea transferului fermelor între generații este unul dintre cele 10 obiective prioritare ale noii Politici Agricole Comune, reflectându-se în planurile strategice ale membrilor UE – însă doar atât nu este de ajuns. Atractivitatea domeniului agricol trebuie crescută la nivelul UE pentru ca noile generații să fie interesate să preia fermele europene.

Raportul despre Transferul Generațional în Fermele UE, aprobat la nivelul Parlamentul UE, va oferi statelor îndrumare în acest sens, identificând arii problemă și recomandând soluții pentru a promova cariera agricolă în rândul tinerilor, precum: asigurarea de oportunități de finanțare semnificative fermierilor tineri, atât din partea statelor cât și a instituțiilor financiare, stabilirea de mecanisme pentru împărtășirea de bune practici în acest sens între țări, îmbunătățirea formelor de pensionare la nivelul sectorului agricol, investirea în infrastructură agricolă și recunoașterea rolului fermierilor la nivelul economiei.

Raportul evidențiază și importanța educației și instruirii de specialitate, precum și nevoia de a asigura accesul tuturor comunităților la rețelele de informare și oportunități din agricultură. Susținerea inovațiilor tinerilor agricultori, crearea de planuri de gestionare a crizelor și promovarea soluțiilor bazate pe noile tehnologii sunt alte câteva aspecte menționate în raport, care evidențiază continuu nevoia de a stimula generațiile tinere să lucreze în agricultură. Ele vor asigura necesarul de hrană și de produse conexe, de aceea statele membre UE trebuie să depună eforturi considerabile pentru a le sprijini.Surse text:

Stuer V., 2023 – „Renew Europe: the future of European agriculture lies with young farmers”, https://www.reneweuropegroup.eu/news/2023-10-19/renew-europe-the-future-of-european-agriculture-lies-with-young-farmers

Parlamentul European, 2023 – „REPORT on generational renewal in the EU farms of the future”, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0283_EN.html#_section3

Sursă imagine:

Image By freepik, https://www.freepik.com/free-ai-image/portrait-man-smiling-garden_65334228.htm#fromView=search&term=young+farmer&page=1&position=4&track=ais_ai_generated&regularType=ai

 

×

Cautare rapida

Exemplu: tractor semanatoare maschio gaspardo