Scutirea de impozit pe profitul reinvestit, extinsă

Scutirea de plata impozitelor pentru profitul reinvestit a fost extinsă prin OG 16/2022, companiile putând beneficia de această facilitate pentru încă 16 categorii de active față de forma precedentă a legii. Mai precis, pe lângă scutirea impozitării profitului reinvestit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice, periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, programe informatice și licențe, sub incidența facilității mai intră și alte categorii de active considerate parte a procesului de retehnologizare.

Astfel, scutirea de la plata impozitelor pe profitul reinvestit include și:

Clasa 1.1.1. Clădiri industriale clasa 1.1.2. Constructii usoare cu structuri metalice (hale de productie, hale de montaj);
clasa 1.1.3. Centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, statii de conexiuni;
clasa 1.1.4. Centrale termoelectrice si nuclearo-electrice;

clasa 1.2.1. Cladiri agrozootehnice;
clasa 1.2.2. Constructii agricole usoare (baraci, magazii, soproane, cabane);
clasa 1.2.3. Depozite de ingrasaminte minerale sau naturale (constructii de compostare);
clasa 1.2.4. Silozuri pentru furaje;
clasa 1.2.5. Silozuri pentru depozitarea si conservarea cerealelor;
clasa 1.2.7. Constructii pentru cresterea animalelor si pasarilor, padocuri

 

clasa 1.2.8. Helesteie, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultura;
clasa 1.2.9. Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole;
clasa 1.2.10 Sere, solarii, rasadnite si ciupercarii;

subgrupa 2.2. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
subgrupa 2.4. Animale si plantatii.

Pentru a beneficia de scutire, companiile trebuie să îndeplinească două condiții:

  1. Să păstreze în patrimoniu aceste active pe o perioadă de cel puțin jumătate din perioada de utilizare economică, fără a depăși 5 ani
  2. Să nu utilizeze metoda de amortizare accelerată

În cazul în care condiția de păstrare a activelor nu este respectată, pentru sumele aferente se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii conform legislației în vigoare, depunându-se de asemenea declarație fiscală rectificativă.

Profitul investit se referă la soldul contului de profit și pierdere, respectiv profilul contabil brut cumulat de la începutul anului, calculat până în trimestrul sau anul de punere în funcțiune a activelor.

Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit calculat, cumulat trimestrial sau anual în funcție de sistemul de declarare și plată a impozitului. Dacă se plătește impozit pe profit trimestrial iar investițiile au fost realizate în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior. Dacă în trimestrul de punere în funcțiune a activelor s-au înregistrat pierderi dar în trimestrul următorul sau până la finalul anului se înregistrează profit, impozitul aferent profitului reinvestit nu se recalculează.

Suma profitului intrată sub incidența scutirii se repartizează la finalul exercițiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurența profitului înregistrat la sfârșitul exercițiului financiar. Dacă se înregistrează pierderi, nu se efectuează recalcularea impozitului aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezervă suma profitului investit.

Un aspect important este acela că profitul investit în susținerea învățământului profesional dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor este scutit de impozit!Surse text: Contabilu.ro, 2023 – „Profit reinvestit 2023: clarificari privind scutirea de impozit a profitului reinvestit”, https://contabilul.manager.ro/a/27486/profit-reinvestit-2023-clarificari-privind-scutirea-de-impozit-a-profitului-reinvestit.html

Săulescu, C, 2023 – „Modificare importantă în Codul fiscal: Din 2023 se extinde aria de aplicare a scutirii de impozit pentru profitul reinvestit”, https://www.juridice.ro/680294/modificare-importanta-in-codul-fiscal-din-2023-se-extinde-aria-de-aplicare-a-scutirii-de-impozit-pentru-profitul-reinvestit.html

Sursă imagine: Image By rorozoa on FreePik, https://www.freepik.com/free-ai-image/piggy-bank-overflowing-with-coins-symbolizes-savings-financial-education_65364546.htm#fromView=search&term=money+&page=1&position=39&track=ais_ai_generated&regularType=ai&uuid=f3de4c7c-9cab-4231-a31d-33e5e693c083

×

Cautare rapida

Exemplu: tractor semanatoare maschio gaspardo