Planul Strategic 2023-2027: Instalarea tinerilor fermieri, o prioritate

Pentru că instalarea tinerilor fermieri reprezintă una dintre prioritățile înscrise în Planul Strategic 2023-2027 al României, intervenția DR 30 promite sprijin financiar nerambursabil de până la 70.000€ tuturor celor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prezentate în continuare. Scopul acestei inițiative se înscrie în obiectivele mai largi ale Planului, mai precis atragerea și susținerea tinerilor fermieri, facilitând dezvoltarea întreprinderilor agricole durabile, promovarea ocupării forței de muncă în agricultură și a dezvoltării rurale prin încurajarea digitalizării și a adoptării inovațiilor tehnice și tehnologice.

Condițiile de eligibilitate pentru încadrarea în DR-30 sunt:

  • Vârsta de până la 40 de ani
  • Stabilirea pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații
  • Minim 8 clase terminate
  • Competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect
  • Înregistrare la APIA cu cel mult 24 de luni înainte
  • Deținerea unei exploatații agricole cu dimensiunea economică de minimum 8.000 SOC pentru zona montană, respectiv 12.000 SOC, și până la maximum 100.000 SOC
  • Comercializarea a minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată prin cooperative, grupuri de producători, unități de procesare, piețe locale sau platforme de comercializare alternative, înainte de depunerea celei de-a doua tranșe de plată
  • Valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil
  • Domiciliu în UAT-ul în care exploatația este înregistrată sau în zona limitrofă
  • Sediul social localizat în aceeași UAT în care este înregistrată exploatația.

Sprijinul se adresează fermierilor deținând microîntreprinderi sau întreprinderi mici, cu o durată maximă de implementare de 3 ani, sau 5 ani în cazul sectorului pomicol și al strugurilor de masă. Toate cheltuielile din planul de afaceri pot fi eligibile pentru finanțarea nerambursabilă, inclusiv costurile capitalului de lucru, cadastrarea și achiziționarea de teren, în procent maxim de 10% din valoarea sprijinului.

Astfel, programul urmărește instalarea fermierilor ca șefi/manageri ai exploatațiilor agricole, îmbunătățind structura de vârstă a fermierilor, reînnoirea generațiilor de fermieri și consolidarea socio-economică a zonelor rurale. În plus, intervenția DR-30 încurajează tinerii cu pregătire profesională și competențe adecvate să le antreneze în gestionarea eficientă a exploatațiilor agricole, grăbind tranziția țării noastre către o agricultură rezilientă și inovativă, cu impact redus asupra mediului înconjurător.

Dicor Land susține integrarea tinerilor fermieri în agricultură, contribuția cărora este esențială pentru materializarea potențialului agricol al țării. În condițiile în care, la nivel european, numai 12% dintre ferme sunt gestionate de fermieri sub 40 de ani, promovarea și sprijinirea forței de muncă tinere în domeniu este unul dintre dezideratele fundamentale ale companiei noastre. Racordați nevoilor unei lumi aflate într-o continuă evoluție, tinerii pot integra și opera cu o mai mare ușurință inovațiile din agricultură, oferind perspective noi acestui domeniu tot mai solicitat de creșterea globală a populației dar și de presiunile resimțite la nivel socio-economic și geopolitic.

În plus, după cum arată unul dintre cele mai recente rapoarte ale Uniunii Europene, întreprinderile mici și mijlocii din sectorul agroalimentar, adesea aflate sub conducerea fermierilor tineri, resimt cel mai acut lipsa de sprijin financiar care să îi susțină în activitate. Astfel, Dicor Land salută această componentă a Planului Strategic, prin care noii specialiști în domeniul agricol își pot dezvolta afaceri profitabile, influențând în mod pozitiv atât sectorul agriculturii, cât și obiectivele de protecție a mediului, durabilitate și dezvoltare rurală sustenabilă. Suntem pregătiți să le oferim tinerilor fermieri toate instrumentele de care au nevoie pentru a-și gestiona în mod eficient și durabil exploatațiile, folosind soluții agricole integrate, performante, care să îi sprijine cu încredere în toate etapele procesului de producție agricolă.

Specialiștii noștri, dedicați performanței în agricultură, sunt la un telefon distanță, numărul *8898  întotdeauna disponibil pentru informații și consultanță profesionistă în tot ceea ce ține de domeniul agricol. Expertiza acumulată în cei peste 12 ani de activitate și ambiția de a deveni alegerea numărul 1 a agricultorilor români ne recomandă drept partenerii ideali pentru fermieri, alături de care creștem producția în ferme!Surse text:

European Parliament, 2023 – Report on generational renewal in the EU farms of the future, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0283_EN.html#_section3

Stuer, 2023 – Renew Europe: the future of European agriculture lies with young farmers, https://www.reneweuropegroup.eu/news/2023-10-19/renew-europe-the-future-of-european-agriculture-lies-with-young-farmers

European Commission, 2023 – Access to finance remains insufficient for farmers and agri-food SMEs, https://agriculture.ec.europa.eu/news/access-finance-remains-insufficient-farmers-and-agri-food-smes-2023-10-12_en

https://www.afir.ro/domenii-de-interventie/detalii-si-anexe-dr-30/

https://stportalafirprod.blob.core.windows.net/media/media/tvmcdzo1/ghidul-solicitantului-dr-30.pdf

Sursă imagine: Image by FreePik, https://www.freepik.com/free-ai-image/portrait-man-smiling-garden_65334228.htm#fromView=search&term=young+farmer&page=1&position=0&track=ais_ai_generated&regularType=ai&uuid=311d601c-b315-44a9-aea2-1c07df1ec019

×

Cautare rapida

Exemplu: tractor semanatoare maschio gaspardo