UE: simplificarea procedurilor administrative pentru fermierii europeni

Uniunea Europeană urmărește debirocratizarea și simplificarea procedurilor administrative din agricultura europeană, facilitând accesul fermierilor europeni la resursele relevante pentru nevoile lor. Anunțată în cadrul întrunirii Consiliului European din 1 februarie 2024, o analiză detaliată a Comisiei Europene în acest sens va evalua dificultățile care emană atât din procedurile administrative europene, dar și ale statelor membre UE.

În acest sens, va fi analizată procedura de aplicare pentru fonduri de ajutorare, monitorizarea din cadrul Politicii Agricole Comune dar și diferite alte obligații rezultate din alte reglementări UE. Astfel, vor putea fi descoperite aspecte de îmbunătățit în relația dintre organismele blocului comunitar și fermieri, promovând flexibilitatea și eficiența.

Pentru ca acest exercițiu de evaluare să se poată derula în mod lucrativ, este necesară cooperarea dintre statele membre UE și instituțiile europene, dar și necesitatea de a lua în considerare în special nevoile fermierilor mici, de a promova intervențiile care susțin sustenabilitatea și reziliența agriculturii europene și de a stimula contactul dintre fermieri și consultanții în materie de administrație agricolă.

Pentru început, Comisia Europeană a lansat un apel scris către instituțiile cu caracter agricol din structura UE cerând propuneri de simplificare a procedurilor, însă Comisia este deschisă și ideilor statelor membre sau ale Președinției curente a Consiliului. Câteva dintre sugestiile primite până acum pot fi împărțite în cinci categorii:

 1. Gestionarea Planurilor Strategice din cadrul Politicii Agricole Comune: aducerea de amendamente la Planuri, monitorizarea și evaluarea performanței, sistemul de control și penalizare etc.
 2. Simplificarea standardelor GAEC sau comasarea acestora, gestionarea finanțelor din cadrul intervențiilor agro-eco-climatice și a eco-schemelor
 3. Gestionarea riscului și a crizelor în agricultură: alocarea de fonduri pentru gestionarea crizelor, revizuirea aspectelor din PAC în legătură cu instrumentele de management al riscului
 4. Simplificarea altor reglementări din PAC: amânarea sau eliminarea condiționalității sociale, scheme și reglementări pentru sprijinul pe sector (de exemplu, pentru susținerea producătorilor de vin), agricultura organică.
 5. Simplificări ale altor regulamente în afara PAC: simplificarea reglementărilor în legătură cu despădurirea, monitorizarea rezervei de păsuri, regulile sanitare sau energiile regenerative.

Comitetul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală al Parlamentului European a evidențiat, la rândul său, 6 arii care necesită acțiuni prompte și concrete: respectarea subsidiarității, condiționalitatea flexibilă, competiția loială, lanțuri de aprovizionare echitabile, sprijin pentru cooperarea de-a lungul lanțului de aprovizionare agroalimentare și evaluarea celui mai potrivit mijloc de integrare a legislației Pactului Verde în agricultura UE pentru a încuraja respectarea.

Câteva măsuri pe termen scurt pe care Comisia Europeană le propune includ:

 • Revizuirea regulilor GAEC 1 legate de porțiunea de pășune permanentă, pentru a evita situațiile în care fermierii care nu dețin animale trebuie să convertească terenul arabil în pășune.
 • Revizuirea permisiunii asupra unor practici agricole în perioade vulnerabile așa cum apar în GAEC 6.
 • Revizuirea metodologiei de monitorizare regională a fermelor pentru a reduce numărul inspecțiilor din teren fără a sacrifica eficacitatea acestui program în stabilirea performanței investirii fondurilor
 • Clarificarea posibilității și a standardelor de folosire a fotografiilor de la înălțime pentru a dovedi respectarea reglementărilor
 • Clarificarea conceptului de forță majoră pentru a le permite fermierilor afectați de dezastre naturale să nu piardă sprijinul financiar european chiar dacă nu mai îndeplinesc anumite condiții
 • Îmbunătățirea procedurii administrative/de control conform dreptului la greșeală (posibilitatea de a remedia o greșeală neintenționată fără penalizare)
 • Simplificarea intervențiilor din Planurile Naționale prin oferirea de consultanță, eliminarea aspectelor dificile pentru beneficiari (de exemplu, includerea de condiții de eligibilitate inutile sau prea complexe) și optimizarea termenilor-limită de aplicare.
 • Eficientizarea procedurii de amendare/modificare a Planurilor Strategice
 • Încurajarea serviciilor de consultanță administrativă pentru fermieri

O serie de măsuri cu referire la standardele GAEC 8, la posibile excepții pentru accesul la resursele CAP pentru fermele mici, optimizarea funcționării organismelor de control, dezvoltarea de soluții bazate pe senzori pentru inspectarea respectării reglementărilor dar și renunțarea la păstrarea unor evidențe în raport cu substanțele chimice folosite sunt alte câteva aspecte de luat în considerare pentru autoritățile europene pe termen mediu și lung.Sursă text: PAN Europe, 2024 – „Reducing the administrative burden for farmers: next steps”, https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/other/SI_2024_120_REDUCING%20THE%20ADMINISTRATIVE%20BURDEN%20FOR%20FARMERS-NEXT%20STEPS.pdf

Sursă imagine: Image by freepik, https://www.freepik.com/free-photo/high-angle-man-farm-with-tablet_8762959.htm#fromView=search&page=1&position=11&uuid=9c8d7d95-2176-4f74-82fc-d4aa1a2440ff

×

Cautare rapida

Exemplu: tractor semanatoare maschio gaspardo